Đề xuất video Youtube

Khánh Bình giả giọng nữ hát Dòng Sông Quê Em Tân cổ

 9.378
  Đề xuất bởi: manh
nguồn videoNguồn video youtube : http://www.youtube.com/watch?v=5tZKxikW_8U

Video clip Khánh Bình giả giọng nữ hát Dòng Sông Quê Em Tân cổ của Khánh Bình thuộc thể loại Ca nhạc .Bình luận...

Video clip của Khánh Bình
Mô tả: Khánh Bình giả giọng nữ hát Dòng Sông Quê Em Tân cổ
Khánh Bình hát 2 giọng rất hay.