Đề xuất video Youtube

Tình Nhạt Phai & Ảo Ảnh - Mr.Đàm

  Đề xuất bởi: admin      945 

Video Tình Nhạt Phai & Ảo Ảnh - Mr.Đàm của Đàm Vĩnh Hưng thuộc thể loại Ca nhạc .

Bình luận...

Video clip của Đàm Vĩnh Hưng
Mô tả: Phòng trà Không Tên 2/8/2012