Đề xuất video Youtube

Tình Nhạt Phai & Ảo Ảnh - Mr.Đàm

 739
  Đề xuất bởi: admin
nguồn videoNguồn video youtube : http://www.youtube.com/watch?v=W1sylLQCfSw

Video clip Tình Nhạt Phai & Ảo Ảnh - Mr.Đàm của Đàm Vĩnh Hưng thuộc thể loại Ca nhạc .Bình luận...

Video clip của Đàm Vĩnh Hưng
Từ khóa: Tình Nhạt Phai & Ảo Ảnh - Mr.Đàm
Mô tả: Phòng trà Không Tên 2/8/2012