Đề xuất video Youtube

Tình Nhạt Phai & Ảo Ảnh - Mr.Đàm

     784 
  Đề xuất bởi: admin

Video Tình Nhạt Phai & Ảo Ảnh - Mr.Đàm của Đàm Vĩnh Hưng thuộc thể loại Ca nhạc .

Bình luận...

Video clip của Đàm Vĩnh Hưng


Mô tả: Phòng trà Không Tên 2/8/2012